Przy współpracy:

Formuła warsztatów pozwoli na zgłębienie praktycznej wiedzy uczestników z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych. Podczas warsztatów wyjaśnimy zawiłości unijnych przepisów, przekażemy wiedzę zdobytą podczas współpracy z emitentami oraz spotkań i konsultacji z instytucjami i Nadzorcą. Dodatkowo postaramy się rozwiązać kilka trudnych przykładów oraz spróbujemy wyjaśnić okoliczności nakładania kar przez Komisję. Ponadto odniesiemy się do dotychczas opublikowanych rekomendacji Nadzorcy i podzielimy się z uczestnikami blisko rocznym doświadczeniem z obszaru wypełniania obowiązków informacyjnych w oparciu o przepisy unijne.

PYTANIA I CASE’y: Każdego uczestnika warsztatów, przed spotkaniem, prosimy o zadanie pytań
i wątpliwości na adres: bik@bikinvest.com.pl

W czasie warsztatów odpowiemy na pytania, zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Szkolenie dedykowane jest:

 • Członkom Zarządu nadzorującym działy IR,
 • Pracownikom działów IR,
 • Osobom, które na co dzień zajmują się obowiązkami informacyjnych,
 • Pracownikom Biur Zarządu,
 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym księgowości, które uczestniczą w przepływie informacji dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych.

NOWOŚĆ!!! Każdy z uczestników w ramach opłaty za szkolenie będzie miał możliwości późniejszego skorzystania z 1 godziny bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Biura Informacji Kapitałowych.

MIEJSCE i TERMIN*: 30 maja 2017 r., siedziba GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 – sala Imperium.

START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9:30)

PROWADZĄCY:
Piotr Paliło – Prezes Biura Informacji Kapitałowych
Ewa Tomaszewska Manager ds. obowiązków informacyjnych
Małgorzata Warzecha – Manager ds. obowiązków informacyjnych

Koszt:
1100 zł + VAT/osoba**
980 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

CZĘŚĆ I

Temat: Informacja poufna w raportowaniu bieżącym – w tym instytucja opóźniania informacji poufnej.

 • Jak rozpoznać, że dana informacja jest informacją poufną?
 • Niepewne plany i rozważania emitenta – czy to już precyzyjna informacja?
 • Uwaga negocjacje!
 • Tworzenie list osób mających dostęp do informacji poufnych – jak to się robi w praktyce?
 • Kto na liście osób mających dostęp do informacji poufnych?
 • Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej – czy zawsze warto?
 • Wewnętrzna dokumentacja opóźnienia.
 • Co podajemy w zawiadomieniu do KNF?
 • Zezwolenie na przekazanie informacji poufnej przed jej publikacją – komu i jak?
 • Badanie rynku jako nowa instytucja przekazywania informacji poufnych.
 • Case study – wieloetapowy proces decyzyjny

Przerwa kawowa: (11.30 -11.45)

CZĘŚĆ II

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie a publikacja raportu rocznego.

 • Dokumentacja WZ.
 • Jak informujemy o zwołaniu WZ – harmonogram raportowania.
 • Czy można zmienić termin WZ?
 • Lista akcjonariuszy przesłana przez KDPW a rejestracja na zgromadzeniu akcjonariusz spoza listy?
 • Walne Zgromadzenie – jak liczymy udział w głosach?
 • Nowe kadencje władz emitenta.
 • Kandydaci do Rady Nadzorczej – czy ogłaszamy wcześniej?
 • Case study – projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

CZĘŚĆ III

Temat: Dywidenda.

 • Polityka dywidendowa – czy raportować?
 • Zmiana polityki – czy się tym „chwalić”?
 • Rekomendacje ws. wypłaty dywidendy – Kto? Komu? Kiedy?
 • Terminy D i W.
 • Uprawnieni do dywidendy – czy zawsze to będzie akcjonariusz?
 • Rola KDPW przy wypłacie dywidendy – wezwanie do wniesienia środków na wypłatę dywidendy.
 • Harmonogram raportowania – omówienie

CZĘŚĆ IV

Temat: Transakcje na akcjach oraz innych instrumentach emitenta.

 • Kto i kiedy informuje o dokonanej transakcji w oparciu  o art. 19 Rozporządzenia MAR?
 • O jakich transakcjach zawiadamiamy?
 • Jak ustalamy krąg „osób blisko związanych”?
 • Powiadomienie/Zawiadomienie – kto, kiedy, komu?
 • Kiedy powstaje obowiązek notyfikacji? 
 • Inne instrumenty podlegające notyfikacji.
 • Obejmowanie obligacji w okresie zamkniętym – czy możliwe? 
 • Błędne zawiadomienie, co wtedy?
 • Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy – kiedy raport w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie?
 • Case study – dokumentacja powiadomienia   

Lunch: (13.45 – 14.30)

CZĘŚĆ V

Temat: Inne praktyczne aspekty codziennej pracy działu IR – pytania uczestników i odpowiedzi.

 • Okresy zamknięte – jak liczymy?
 • Zasady DPSN 2016 – kiedy i co raportujemy?
 • Niezależność członków Rady Nadzorczej.
 • Nowe trendy w raportowaniu bieżącym?
 • Wewnętrzne regulacje – użyteczne narzędzie?
 • Analiza kar nałożonych przez Nadzorcę.
 • Jak nawiązać skuteczną komunikacje z akcjonariuszami – popełniane błędy.
 • Case study – dobre i złe przykłady raportów z praktyki spółek

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Pan Piotr Paliło od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.

Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych
Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu IR oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do niedawna, jako manager ds. IR, odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyka w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych . Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

 

Koszt:

1100 zł + VAT/osoba*
980 zł + VAT/osoba* – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji.

* Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

Płatności prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Deutsche Bank S.A. O/Wrocław,
o numerze: 13 1910 1048 2415 0308 1552 0001
Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07, z dopiskiem: „Warsztaty maj 2017”.

Płatność powinna być dokonana nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT.
Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury pro forma.

Zgłoszenia można dokonać na adres: bik@bikinvest.com.pl lub poprzez Formularz

Formularz zgłoszenia: