Szkolenia dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych dedykowane są Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, kadrze kierowniczej poszczególnych działów oraz osobom bezpośrednio zajmującym się wypełnianiem obowiązków informacyjnych w Spółce.

Zalety szkolenia zamkniętego:

 • Bloki tematyczne opracowywane w zależności od uczestników szkolenia
 • Możliwość przeprowadzenia szkolenia dostosowanego do potrzeb i wytycznych Spółki
 • Możliwość przedyskutowania spraw problematycznych i budzących wątpliwości uczestników
 • Szkolenie w siedzibie Spółki, w dogodnym terminie, z nieograniczoną ilością uczestników
 • Na szkoleniu poruszane wszystkie aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych
 • Na życzenie Klienta możliwość przedstawienia zasad użytkowania i funkcjonowania Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

Przykładowy zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • porządek prawny w zakresie obowiązków informacyjnych – akty regulujące oraz sankcje
 • definicję informacji poufnej – przykłady i praktyka jej stosowania
 • instytucję opóźniania informacji poufnej – stosowanie i konsekwencje
 • tworzenie list osób mających dostęp do informacji poufnych
 • raportowanie bieżące i okresowe – zasady tworzenia i publikacji
 • podstawowe obowiązki i ograniczenia członków organów
 • znaczne pakiety akcji –  prawa i obowiązki akcjonariuszy

Do każdego przeprowadzonego szkolenia nasi Klienci otrzymują pakiet bezpłatnych godzin konsultacji.

Pobierz folder informacyjny