Codzienne bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych. W ramach stałej asysty Klient otrzymuje:

  • Dedykowanego Doradcę do obsługi Spółki, będącego do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę
  • Pomoc w klasyfikacji zdarzeń katalogowych podlegających raportowaniu
  • Pomoc w identyfikacji informacji poufnych
  • Koordynację, pomoc przy sporządzaniu i weryfikację raportów bieżących i okresowych
  • Bieżący monitoring poprawności raportowania
  • Natychmiastową reakcję na zaistniałe zdarzenia i problemy
  • Pomoc przy tworzeniu polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych
  • Aktualne informacje o zmieniających się przepisach prawa i interpretacjach KNF

Przy podpisaniu umowy na stałą asystę na co najmniej rok nasi Klienci otrzymują bezpłatny pakiet obejmujący szkolenie wstępne i opracowanie wewnętrznych procedur.

Pobierz folder informacyjny