OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH ORAZ

NOWEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH

22 marca 2018 roku, Warszawa

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o:

 • nowe przepisy wynikające z projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju
  i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,

 • dotychczasową praktykę w stosowaniu regulacji unijnych i aktów krajowych.

Podczas warsztatów:

 • Pokażemy konsekwencje wejścia w życie projektowanych zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […] i dokonamy oceny proponowanych aktualizacji.

 • Omówimy wszystkie wytyczne związane z obowiązkami informacyjnymi,
  o których mówi Unia Europejska oraz krajowy Ustawodawca.

 • Przedstawimy nowy, pełny porządek prawny.

 • Wskażemy wpływ regulacji w zakresie rachunkowości i przepisów ustawy
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym na obowiązki emitentów.

 • Przekażemy naszą wiedzę opartą na praktyce zdobytej przy okazji rozwiązywaniu problemów naszych Klientów.

 • Przedstawimy wskazówki i interpretacje Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Zaproponujemy jak praktycznie poukładać obowiązki informacyjne w oparciu
  o nowy porządek prawny. Jakich przyzwyczajeń musimy się pozbyć i jakie nowe zasady musimy wdrożyć
  .

W czasie warsztatów Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskutowania
i omówienia problemów bezpośrednio ich dotyczących.

Warsztaty dedykowane są:

 • Członkom Zarządu nadzorującym działy IR,

 • Pracownikom działów IR,

 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych,

 • Pracownikom Biur Zarządu,

 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

MIEJSCE i TERMIN*: 22 marca 2018 roku; Centrum Konferencyjne NIMBUS, al.Jerozolimskie 98, Sala NIMBUS I

START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

Koszt:

1.100 zł + VAT/osoba**

980 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

** Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

PANEL 1: 10.00 – 12.45

WPŁYW PROJEKTU NOWEGO ROZPORZĄDZENIA NA RAPORTOWANIE BIEŻĄCE EMITENTÓW

 1. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH – NOWA ODSŁONA:

 • reorganizacja katalogu raportów bieżących – zmiany w § 5 Rozporządzenia,

 • nowe obligatoryjne raporty bieżące,

 • jak raportować zawierane umowy? czy coś jest jeszcze znaczące?

 • nowe wytyczne komunikowania decyzji KDPW w sprawie akcji Emitenta,

 • wypłata dywidendy – nowa ranga decyzji organów – jak obecnie raportujemy?

 • nowe wymgi informowania w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia!

 1. CORAZ WIĘKSZA RANGA KWALIFIKACJI ZDARZEŃ JAKO INFORMACJI POUFNYCH:

 • doświadczenia w zakresie rozpoznawania i kwalifikacji informacji poufnych,

 • praktycze zastosowanie przepisów dotyczących etapowości powstawania informacji poufnej,

 • informacja poufna a consensus rynkowy i raporty okresowe – co raportować przed raportem okresowym?

 • opóźnienie bardziej przyjazne Emitentowi – stanowisko unijnego Ustawodawcy (ESMA),

 • listy i insiderzy – ważna dokumentacja i rozwiązania praktyczne.

 1. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI:

 • obowiązek informowania o transakcjach – co z transakcjami poniżej 5 tys. Euro?!

 • okres zamknięty nie dla wszystkich – szczególne uprawnienia Zarządu Emitenta,

 • powołanie Komitetu Audytu – wpływ na obowiązki informacyjne Spółki!

 • wybory audytora a realizacjia obowiązków informacyjnych.

 1. PRAKTYKA SPÓŁEK – ANALIZA POLITYKI INFORMACYJNEJ EMITENTÓW W OPARCIU O ICH RAPORTY W LATACH 2016-2017

LUNCH: 12.45-13.30

PANEL 2: 13.30-15.30

ZMIANY W RAPORTOWANIU OKRESOWYM WYNIKAJACE Z PROJEKTU NOWEGO ROZPORZĄDZENIA:

 1. RAPORTY OKRESOWE – UTRZYMANE TYLKO ZASADY OGÓLNE:

 • terminy publikacji,

 • struktura dokumentu,

 • podstawowe ujawnienia.

 1. NOWE ELEMENTY RAPORTÓW OKRESOWYCH:

 • nowa treści oświadczenia Zarządu – czy funkcjonuje polityka wyboru firmy audytorskiej?

 • dodatkowe obowiązeki Rady Nadzorczej – raport roczny!

 • polityka różnorodności – obowiązkowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym,

 • nowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym.

 1. RAPORTOWANIE ROCZNE A DANE NIEFINANSOWE – OGÓLNE INFORMACJE:

 • uregulowania krajowe i międzynarodowe – Dyrektywa 2014/95/UE i jej implementacja do przepisów krajowych,

 • podstawowy zakres raportowania niefinansowego,

 • kto i od kiedy będzie zobligowany do raportowania,

 • możliwe formy i struktura dokumentu – oświadczenie czy sprawozdanie?

 • audytor i jego rola w raportowaniu niefinansowym Emitenta.

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Pan Piotr Paliło od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.

Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu IR oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do niedawna, jako manager ds. IR, odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyka w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych . Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

Koszt:

1100 zł + VAT/osoba**

980zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

** Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

 

Płatności prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

Deutsche Bank PBC S.A.O/Wrocław,

o numerze: 13 1910 1048 2415 0308 1552 0001

Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07, z dopiskiem: „Konferencja marzec 2018″.

Płatność powinna być dokonana w terminie minimum 14 dni od daty zgłoszenia.

Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT. 

Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury pro forma.

Formularz zgłoszenia: