Przy współpracy:

Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • Co zmieniło się w raportowaniu po wprowadzeniu Rozporządzenia MAR?
  Podzielimy się naszymi doświadczeniami z perspektywy ostatniego półrocza funkcjonowania nowych przepisów. Powiemy jak rozwiązać problemy w praktyce. Przedstawimy nowy porządek prawny, przekażemy nie wynikającą bezpośrednio z przepisów wiedzę opartą na praktyce, kontaktach z naszymi Klientami, GPW oraz interpretacjach KNF. Omówimy zmiany oraz nowe narzędzia i instytucje raportowania.
 • Jak przygotować spółkę do raportowania danych pozafinansowych?
  Przekażemy Państwu praktyczną wiedzę na temat przygotowania do zbierania i publikacji danych niefinansowych, których obowiązek ujawniania nakłada na emitentów ustawodawca od przyszłego roku.

W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskutowania i omówienia problemów bezpośrednio ich dotyczących.

NOWOŚĆ !!! Każdy z uczestników w ramach opłaty za szkolenie będzie miał możliwość późniejszego skorzystania z 1 godziny bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Biura Informacji Kapitałowych we Wrocławiu.

Szkolenie dedykowane jest:

 • Członkom Zarządów nadzorujących działy IR,
 • Pracownikom działów IR,
 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych,
 • Pracownikom Biur Zarządu,
 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

MIEJSCE i TERMIN*: 9 luty 2017, siedziba GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 – sala NewConnect

START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

Koszt:
980 zł + VAT/osoba**
900 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
** Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

CZĘŚĆ I: 10.00-12.45

Prowadzący: Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

Temat: Pół roku z MAR – pierwsze doświadczenia.

 1. AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ A PRZEPISY KRAJOWE – STAN AKTUALNY CZYLI OKRES PRZEJŚCIOWY I OCZEKIWANE ZMIANY
 2. INFORMACJA POUFNA – nowe oblicze:
  • główne założenia, definicja oraz nowe doświadczenia
  • jak rozpoznawać i kwalifikować informacje poufne?
  • etapowość powstawania informacji poufnej
  • marketing, manipulacja a informacja poufna
  • opóźnienia informacji poufnej w nowym wydaniu
  • informacja poufna a consensus rynkowy i raporty okresowe
  • badanie rynku jako nowa instytucja przekazywania informacji poufnych
  • listy i insiderzy – kogo i jak wpisywać?
 3. MAR A POLSKIE REGULACJE – CZĘŚCIOWE ZNIESIENIE KATALOGU RAPORTÓW BIEŻĄCYCH, W TYM WYTYCZNE KNF
 4. RAPORTY OKRESOWE I OKRESY ZAMKNIĘTE WEDŁUG MAR
  • nowe ujawninia w sprawozdaniu Zarządu – polityka różnorodności
  • forma sprawozdania Zarządu
 5. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW ORAZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEDŁUG MAR
  • Obowiązek informowania o transakcjach osób pełniących „obowiązki zarządcze”
  • Nowa definicja „osoby pełniącej obowiązki zarządcze”
  • Nowe rodzaje transakcji
  • Zmiana terminu i sposobu zawiadomienia
  • Treść zawiadomienia w nowym obliczu
 6. ZNACZNE PAKIETY AKCJI – ZMIANY
 7. NOWE SANKCJE – DYREKTYWA MAD I TRANSPARENCY oraz MAR
 8. KONTYNUACJA ZMIAN W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM
 9. AKTY DELEGOWANE I WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA MAR, STANDARDY TECHNICZNE ORAZ WYTYCZNE ESMA

LUNCH: 12.45-13.30

CZĘŚĆ II: 13.30-15.30

Prowadzący: Mariusz Kuciński – Wiceprezes Zarządu PKF Consult, biegły rewident.

Temat: Raportowanie pozafinansowe.

 1. WSTĘP
  • Uregulowania krajowe i międzynarodowe – Dyrektywa 2014/95/UE oraz implementacja w Polsce
  • Zakres raportowania niefinansowego
  • Kto i od kiedy będzie zobligowany do raportowania?
  • Korzyści z raportowania
 2. PROCES SPRAWOZDAWCZOŚCI
  • Jakie standardy raportowania można wykorzystać
  • Etapy procesu raportowania
  • Możliwe formy i struktury raportów
 3. WIODĄCY STANDARD RAPORTOWANIA GRI G4 (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
  • Ogólna koncepcja raportowania wg GRI
  • Zasady raportowania według GRI

Mariusz Kuciński – Wiceprezes Zarządu PKF Consult, biegły rewident

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Pan Piotr Paliło od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.

Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Koszt szkolenia „Nowe oblicze wypełniania obowiązków informacyjnych na GPW i NewConnect po zmianie przepisów. Raportowania danych niefinansowych„:
980 zł + VAT/osoba**
900 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
** Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

Płatności prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Deutsche Bank PBC S.A.O/Wrocław,
o numerze: 13 1910 1048 2415 0308 1552 0001
Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07, z dopiskiem: „Konferencja luty 2017”.

Płatność powinna być dokonana w terminie minimum 14 dni od daty zgłoszenia.
Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT.
Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury pro forma.

Formularz zgłoszenia: