Szkolenia otwarte

/Szkolenia otwarte

WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW – WROCŁAW
28 MAJA 2015, WROCŁAW

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH – CODZIENNE PROBLEMY I PLANOWANE ZMIANY
15 STYCZNIA 2015, WARSZAWA

TRENING DLA PRAKTYKA – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK NA GPW
27 MAJA 2014, WARSZAWA

INTENSYWNY TRENING – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK NA GPW
15 STYCZNIA 2014, WARSZAWA

PRAKTYCZNY TRENING – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK NA GPW
26 WRZEŚNIA 2013, WARSZAWA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ JAKO ELEMENT STRATEGII SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE A ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ. NAJNOWSZE ORAZ PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA.
12 WRZEŚNIA 2012, WROCŁAW

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE A INVESTOR I MEDIA RELATIONS. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W CZASIE KRYZYSU – DOŚWIADCZENIE ORAZ OCZEKIWANIA INWESTORÓW.
28 WRZEŚNIA 2011, WARSZAWA

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZARZĄDÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
24-25 MARCA 2011, WROCŁAW

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W PRAKTYCE. PLANOWANE ZMIANY – LIKWIDACJA KATALOGU RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ORAZ WZROST ZNACZENIA INFORMACJI POUFNEJ. WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN NA RELACJE INWESTORSKIE
24 LUTEGO 2011, WARSZAWA

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W PRAKTYCE. OCZEKIWANIA ANALITYKÓW ORAZ INWESTORÓW WOBEC SPÓŁEK GIEŁDOWYCH. WPŁYW ZMIAN KSH NA ORGANIZACJĘ WALNYCH ZGROMADZEŃ. KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2009.
12 STYCZNIA 2010, WARSZAWA

FINANSOWO-KSIĘGOWE, PRAWNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI GIEŁDOWE – NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW.
23 WRZEŚNIA 2009, WARSZAWA